The Rooster’s Wedding

$16.99

The Rooster’s Wedding (#6)

ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਵਿਆਹ

44 pages | 11” x 8.5” | Hardcover
Punjabi, English & Transliteration
ISBN: 978-0-9887101-5-3
*** Available for purchase in sets only. Please see the categories below. ***

The handsome rooster may be poor, but he has a dream and a strong desire to realize it. Despite the odds and the doubts of others, he leaves his home and risks his life to make his wish come true. Will he succeed and return home with the bride of his dreams? A story of determination and courage that shows a strong will can beat the odds.

ਇਕ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਛੈਲ-ਛਬੀਲਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਨਿਮਾਣਾ-ਜਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹੁਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?

Out of stock