The Farmer and the Dove

$9.99

The Farmer and the Dove (#4)

ਜੱਟ ਤੇ ਘੁੱਗੀ

18 pages | 7” x 7” | Laminated Board
Punjabi, English & Transliteration
ISBN: 978-0-9887101-3-9
*** Available for purchase in sets only. Please see the categories below. ***

A dove steals a farmer’s grain. He cages her and takes her to the King demanding justice. Their journey across Punjab’s fields and villages is filled with many twists and turns. Maternal love, justice, and freedom all come together in this heart-warming folktale.

ਘੁੱਗੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਏ। ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਤ ਵਿਚ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਏ।

Out of stock